Catalunya ja té 700 ha de cultiu de tòfona negra

2015-08-18 16:11

Segons dades del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, la darrera campanya s'han produït unes 7,5 t de tòfona, 500 kg de les quals ja provenen de conreu. Les tres comarques on s'han realitzat més plantacions són la Noguera, el Solsonès i l'Alt Urgell.

La producció de tòfona silvestre ha sofert una davallada important durant les darreres dècades a nivell mundial. A Europa s’han produït anualment entre 65 i 125 tones de tòfona negra durant els darrers anys (2010-2014), representant el 90% de la producció mundial. Els principals productors de tòfona negra a Europa són França, Espanya i Itàlia, suposant la producció espanyola un 30-40% de la producció europea.
A Catalunya la tòfona té una presència important, representant el 30% de la superfície tofonera coneguda a l’Estat espanyol. Es troba principalment a les zones calcàries de mitja muntanya dels Prepirineus i de la Serralada Prelitoral i representa una producció d’unes 5 t anuals.

La producció de la tòfona negra a Catalunya procedeix principalment d’àrees forestals silvestres i des de fa pocs anys es comencen a recollir les primeres tòfones de plantació. En l’última campanya de recol·lecció (2014-2015), s’han comercialitzat unes 7 tones i mitja de tòfona negra silvestre.

Més de 500 kg procedeixen de les plantacions (la major producció històrica a Catalunya de cultiu). A Espanya per al mateix període s’ha arribat a les 30-40 tones.

La recol·lecció i comercialització de tòfona negra es regeix per l’Ordre de 15 de juliol de 1991, de regulació del sector tofoner (DOGC 1476 del 05/08/1991). Segons les dades facilitades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, hi ha unes 525 llicències vigents a tal efecte, la major part de les quals s’atribueixen a persones que es dediquen principalment a la recol·lecció en zones de producció silvestre.

Catalunya té un gran potencial per al cultiu de la tòfona negra i el seu desenvolupament. S’han destinat fins ara unes 700 ha al cultiu repartides arreu del territori. En aquest sentit, cal destacar el suport per part de l’administració al cultiu de tòfones mitjançant ajuts específics per a la seva implantació. Segons les dades facilitades per l’àrea d’ajuts del Centre de la Propietat Forestal (CPF) referents a les superfícies plantades i certificades amb Ajuts de Gestió Forestal Sostenible (AGFS) des de 2008 fins ara s’han certificat 125,04 ha en total.

Les tres comarques principals on s’han realitzat més plantacions són la Noguera, Solsonès i Alt Urgell. Al Solsonès s’hi localitza més de 20 plantacions arreu de la comarca amb un total de més de 60 ha cultivades per al conreu de tòfona micorizada. D’aquestes, unes 10 plantacions (41 ha) ja es troben actualment en producció.